Dětská skupina Pražačka zahájila činnost

Publikováno v pondělí, 31. 10. 2022

Od 1. 11. 2022 jsme zahájili provoz Dětské skupiny Pražačka.