Nacházíme se na Praze 3 na Žižkově, na okraji stejnojmenného sportovního areálu, kde je vašim dětem k dispozici plně vybavená herna, tělocvična, venkovní dětská hřiště a spousta prostoru pro další venkovní a sportovní aktivity. Naším cílem je vést děti k samostatnosti a probudit v nich radost z objevování vlastních schopností.

about us combine 1

Dětská skupina

Po několikaletém provozu předškolky, od 1. 11. 2022 přecházíme do statutu Dětská skupina Pražačka, která je projektem My.Aktivity z.ú.  Věnujeme se péči, výchově a vzdělávání dětí ve věku od 2 do 4 let. Jsme malá skupina s denní kapacitou maximálně 12 dětí, což nám umožňuje věnovat dětem dostatek času a zohlednit tak jejich individuální potřeby pro přirozený a zdravý rozvoj. Vždy se snažíme o to, aby se dětem u nás líbilo, všestranně děti rozvíjíme a snažíme se vyhovět jejich potřebám. Přístup k dětem vychází z Montessori pedagogiky.

Formulář pro zájemce

V naší dětské skupině panuje rodinná atmosféra, ve které se všichni známe.

Spolupracujeme, společně se učíme novým dovednostem a respektujeme se.

Rodiče jsou našimi důležitými partnery.

Snažíme se, aby dítě získalo zábavnou formou nové poznatky a dovednosti.

Hrajeme si, tvoříme, zpíváme, chodíme na procházky do přírody a využíváme sportoviště a dětská hřiště v okolí.

Máme svá pravidla, denní režim a rituály, proto prosíme rodiče o včasný příchod dětí do skupiny do 9 hodin, ať Vaše děťátko nepřijde o společné hry, přivítání se s kamarády a také společné činnosti.

Naší prioritou je individuální přistup a dostatek času na každé dítě.

Zaměřujeme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, pohybová cvičení ve vlastní tělocvičně, co nejčastější pobyt venku, rozvoj hudebních a výtvarných dovedností, nácvik každodenních dovedností a sebeobsluhy.

Kontakty:

Koordinátorka Dětské skupiny Pražačka: 

Ilona Paukerová


Pečující osoby:

Iva Zachovalová (tel.: 605 824 275, e-mail: zachovalova@myaktivity.cz)

Lucie Zvelebilová

Barbora Dvořáčková

Svitlana Danch

 

Nad Ohradou 2667/17, 130 00 Praha 3
Recepce tel.: 777 851 386
e-mail: paukerova@myaktivity.cz

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ