FOTBAL

FOTBAL

Fotbal není potřeba dlouze představovat, je to jeden z nejoblíbenějších sportů u nás, proto budeme mít v příštím roce dva typy fotbalového kroužku – tréninkovou a herní hodinu. Trénink se skládá ze dvou částí, v první se děti učí rozvíjet své pohybové schopnosti jako jsou rychlost, obratnost, síla, vytrvalost, koordinace pohybů atd. Druhá polovina tréninku je věnovaná specifickým herním dovednostem, děti si osvojují pravidla hry a fair play chování, nacvičují orientaci s míčem, přihrávky, trénují týmovou herní taktiku atd. 

Tréninkové lekce budou ve dvou věkových kategoriích: 

 • Mladší (5 – 7 let) čtvrtek 16:00 – 17:00
 • Starší (8 – 12 let) čtvrtek 17:00 – 18:00

Tréninky probíhají na hřišti Sportcentra při kolejích VŠE – Biskupcova 110/84, Praha 3

Přes zimu (listopad – březen) probíhají tréninky v tělocvičně při ZŠ Chelčického – Žerotínova 36

Cena:  3 850,- Kč/pololetí

 • Herní hodina pro starší děti (7 – 12 let)  pondělí 17:00 – 18:00
 • Herní hodina mix věků, děti mohou chodit na trénink i hru (dvakrát týdně), možnost fotbalových turnajů, možnost jednorázových vstupů

Herní hodina probíhá celý rok, ale pouze za příznivého počasí na hřišti Sportcentrum VŠE, Biskupcova 110/84

Cena:  2150,- / 10 lekcí

Jaké dovednosti tento sport rozvíjí?

 • Fyzickou kondici
 • Techniku
 • Taktiku
 • Komunikaci a spolupráci
 • Mentální sílu
 • Fair play a respekt
 • Rychlé rozhodování

Tyto dovednosti jsou užitečné nejen v samotném fotbale, ale mohou se aplikovat i v mnoha dalších oblastech

Cena 3850 Kč