PŘIROZENÝ POHYB

Pondělí 16:30 – 17:30 předškoláci (5-10 let)

 

Další z našich nových kroužků se orientuje na úplně základní pohybové dovednosti, na které se ale v přehlídce všech možných sportů zapomnělo nebo je nahradily vymoženosti moderní doby. Kdy jste naposledy zkoušeli indiánský běh? A co se projít bosi? Nebo vylézt na strom? A co plazit se, někam vylézt, vyskočit? V našem kroužku si všechno tohle vyzkoušíme a budeme objevovat mnoho dalšího, hlavně své tělo, jeho možnosti, limity. Budeme zkoušet všechny naše smysly a jak s nimi umíme pracovat. Budeme průzkumníci našeho těla a myslí.

Když bude hezké počasí, budeme venku, a to nejen na hřišti, ale i v parku, na cyklostezce, v lese. Pohyb v zimě budeme trénovat v tělocvičně různými běžnými i nevšedními sportovními pomůckami a vybavením. Přijďte objevovat své pohyby.


Jaké dovednosti tento sport rozvíjí?

  • Fyzickou kondici
  • Obraznost

 

Cena 2950 Kč