Dětská skupina Pražačka

Dětská skupina se nachází na Praze 3 na Žižkově, sídlí na okraji stejnojmenného sportovního areálu, kde je vašim dětem k dispozici plně vybavená herna, tělocvična, venkovní dětská hřiště a spousta prostoru pro další venkovní a sportovní aktivity. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, probudit v nich radost z objevování.

O nás

Po několikaletém provozu předškolky, od 1. 11. 2022 přecházíme do statutu Dětská skupina Pražačka, která se věnuje péči, výchově a vzdělání dětí ve věku od 2 do 4 let. Jsme malá skupina, která má denní kapacitu maximálně 12 dětí. Takto malý počet dětí nám umožňuje věnovat dětem dostatek času a zohlednit tak jejich individuální potřeby pro jejich svobodný a správný rozvoj. Vždy se snažíme o to, aby se dětem u nás líbilo, všestranně děti rozvíjíme a snažíme se vyhovět jejich potřebám. Přístup k dětem vychází z Montessori pedagogiky.

  • v naší dětské skupině panuje rodinná atmosféra, ve které se všichni známe
  • spolupracujeme, společně se učíme novým dovednostem a respektujeme se
  • rodiče jsou našimi důležitými partnery
  • v naší dětské skupině se snažíme, aby dítě získalo zábavnou formou nové poznatky a dovednosti
  • dětem se věnujeme na maximum, přitom individuální formou
  • hrajeme si, tvoříme, zpíváme, chodíme na procházky do přírody a využíváme sportoviště a dětská hřiště v okolí
  • v naší dětské skupině máme svá pravidla, denní režim a rituály, proto prosíme rodiče o včasný příchod dětí do skupiny do 9 hodin, ať Vaše děťátko nepřijde o společné hry, přivítání se s kamarády a také společné činnosti
  • naší prioritou je individuální přistup a dostatek času na každé dítě
  • zaměřujeme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, pohybová cvičení ve vlastní tělocvičně, co nejčastější pobyt venku, rozvoj hudebních a výtvarných dovedností, nácvik každodenních dovedností a sebeobsluhy

Kontakty:

Dětská skupina Pražačka
CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017407

Vedoucí Dětské skupiny Pražačka
Iva Zachovalová

Pečující osoba:
Jana Mlnáříková

Nad Ohradou 2667/17, 130 00 Praha 3
Tel. vedoucí: 605 824 275 | Recepce: 777 851 386
e-mail: zachovalova@myaktivity.cz

provozovatel:
My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 2667/17, 130 00 Praha 3
IČ. 241 91345

Bankovní spojení:
Č. ú.: 2100200148/2010; Fio banka

recepce
recepce
recepce
recepce
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
herna DSP
tělocvična DSP
tělocvična DSP
tělocvična DSP
tělocvična DSP